Product Search Results

你已搜尋過

  • 產品系列 嚴重喉痛或咳嗽

使立消化痰止咳配方喉糖

特強效能 針對咳嗽不適。包裝大小:24粒裝。

Strepsils 使立消雙重效能喉糖

雙重效能-含兩種抗菌成份及一種麻醉劑,有效對付嚴重喉嚨痛。

Strepsils 使立消特強鎮痛殺菌配方 黑加侖子味喉糖

迅速舒緩喉嚨痛。包裝大小:16粒裝。

Strepsils Strepfen 檸蜜味喉糖

處方藥物。含消炎止痛成份Flurbiprofen,迅速紓緩喉嚨痛,效果長達3小時。