Product Search Results

你已搜尋過

  • 口味 薄荷味

Strepsils 使立消冰涼薄荷味喉糖

使立消冰涼薄荷味喉糖特有冰涼口感,能紓解喉嚨疼痛。

Strepsils 使立消特強舒爽喉糖

使立消能幫助消除喉嚨痛。真正擊退喉痛,舒緩喉部不適。成人及兒童均宜服用。

Strepsils 使立消冰涼薄荷味喉糖

使立消冰涼薄荷味喉糖特有冰涼口感,能紓解喉嚨疼痛。

使立消化痰止咳配方喉糖

特強效能 針對咳嗽不適。包裝大小:24粒裝。

Strepsils 使立消雙重效能喉糖

雙重效能-含兩種抗菌成份及一種麻醉劑,有效對付嚴重喉嚨痛。